De dynamische plaatproef

WAT IS EEN dynamische pLAATPROEF?

Bij een dynamische plaatproef laten we een gekalibreerd gewicht vallen op de ondergrond. Het apparaat meet nauwkeurig de verzakking die de impact van het gewicht heeft veroorzaakt op de grond, fundering of wegenstructuur. Hieruit kan de verdichting en draagkracht van de ondergrond opgemaakt worden. 

Waarom PLAATPROEVEN uitvoeren?

Aan de hand van de resultaten van de plaatproef kom je meer te weten over het draagvermogen en verdichting van de (onder)grond.