Plaatproeven op de werf

WAT IS EEN PLAATPROEF?

Bij een plaatproef belasten we met een stijve plaat de (onder)grond in diverse gradaties. Naarmate de druk toeneemt, meten we de belasting van de plaat ten opzichte van de grond of van de wegenstructuur.

Aan de hand van de gemeten waarde van de verzakking kunnen we de kwaliteit van de verdichting of de aanvulling beoordelen, en de elasticiteit van de ondergrond bepalen.

Waarom een plaatproef uitvoeren?

Aan de hand van de resultaten van de plaatproef kom je meer te weten over het draagvermogen van de (onder)grond.