Het labo breidt uit!

Een woordje uitleg

Door de uitgebreide aandacht voor asbest in het beleid en in de media, stijgt de vraag naar asbestanalyses exponentieel. Om tegemoet te komen aan de vraag naar snelle, kwalitatieve resultaten, hebben we het heft in eigen handen genomen.

De video geeft al een beeld van hoe een asbestanalyse eruitziet.

Welke proeven op asbest bieden wij aan?

Asbestanalyse van materialen – NEN 5896
In het kader van asbestinventaris/sloopinventaris of ter identificatie van materialen bieden wij een analyse van materialen aan. Hierbij wordt het materiaal eerst visueel onderzocht, waarna een analyse met de polarisatiemicroscoop uitsluitsel kan geven over het al dan niet aanwezig zijn van asbest. Je kan bij ons terecht voor tal van materialen.

Asbestanalyse op (gerecycleerde) granulaten – CMA 2/II/C.2
In het kader van certificatie van granulaten is een analyse van het asbestgehalte nodig. In het labo zeven wij het monster en onderzoeken de verschillende fracties visueel met behulp van stereomicroscopie. De identificatie gebeurt d.m.v. polarisatiemicroscopie (PLC) en de kwantitatieve bepaling is een schatting op basis van ervaring en referentiemateriaal.

Krijg meteen offerte