Camera-inspectie van leidingen

WANNEER BIEDT CAMERA-INSPECTIE EEN OPLOSSING?

✅ verstoppingen
✅ geurhinder
✅ verloren voorwerpen
✅ infiltraties
✅ opleveringsinspectie riolering
✅ preventieve inspectie
✅ ...

Camera-inspectie biedt zoals je ziet bij tal van zaken een oplossingen. Zowel bij onvoorziene complicaties, ter controle of preventief.

Voor het uitvoeren van deze inspecties beschikken wij over een heel arsenaal aan specifieke camera's, zowel rijdende als duwcamera's. 

DUWCAMERA

Inspectie via duwcamera wordt toegepast voor leidingen met een diameter van 20 tot ca. 150mm. Deze methode is geknipt voor het inspecteren van particuliere leidingen, voor het opsporen van lekkages en verstoppingen.

RIJDENDE CAMERA

Voor leidingen met een diameter groter dan 150 mm - zoals rioleringsbuizen en industriële leidingen -  kan een rijdend camerasysteem ingezet worden. Dit is een robotcamera die door de leiding rijdt en volledig bestuurd wordt vanuit een studio in de inspectiewagen.