Kernboringen op de werf

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN KERNBORING?

Bij een kernboring gaat men met behulp van een diamantboor een cylinder uit beton of asfalt boren. Dankzij deze boringen is het mogelijk de dikte van de verharding te bepalen en ook eventueel naderhand proeven uit te voeren in het bouwkundig laboratorium.

De video toont duidelijk aan wat er precies gebeurt bij een kernboring in het wegdekoppervlak.

Wat gebeurt er nadien?

Aan de hand van de proeven stellen onze experten zaken vast en rapporteren deze uitgebreid in hun verslag. Onder andere de druksterkte, porositeit en waterindringing worden in kaart gebracht om zo goede vaststellingen te kunnen doen.

VRAAG UW OFFERTE AAN!


KERNBORINGEN IN BEELD

Kernboring op de werf | boren in bestrating | Disoma NV
Kernboring op de werf | boren in goot | Disoma NV
Kernboring op de werf | boren in waterafvoer| Disoma NV
Kernboring op de werf | resultaat van boring | Disoma NV