BELAC-accreditatie

Wat is een accreditatie?

Label BELAC-accreditatieEen accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit evalueert, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling en een certificatie-instelling.

Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit van de instelling voor conformiteitbeoordeling gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instelling die specifieke opdrachten voor de conformiteitbeoordeling uitvoert.

De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen.

Waarom is een accreditatie belangrijk?

De huidige economische structuren zijn onderworpen aan een dynamische evolutie onder druk van de internationalisering van de handel. Bovendien moeten de producten en diensten beantwoorden aan gereglementeerde eisen bedoeld om het veilige gebruik ervan te garanderen.

Het is dus van essentieel belang om het vertrouwen van de economische factoren en van de overheden belast met de marktcontrole te wekken in de conformiteit van de producten en diensten.

De conformiteit wordt bevestigd op documenten die bij de producten gevoegd worden en die uitgegeven worden door de instellingen die de conformiteit beoordelen (laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen). Een product of dienst vergezeld van een rapport uitgegeven door een geaccrediteerde instelling geniet een bijkomende geloofwaardigheid. Hierdoor zal de markttoegang vergemakkelijkt worden.

De accreditatie is dus duidelijk een hulpmiddel om het vrije verkeer van producten en diensten te bevorderen. Ze draagt ook bij tot het opheffen van de technische handelsbelemmeringen, het bevorderen van een eerlijke concurrentie en het harmoniseren van de werking van de markten.

Tekst van website FOD Economie