Asbestanalyses op materialen

Een woordje uitleg

In het kader van asbestinventaris/sloopinventaris of ter identificatie van materialen bieden wij een analyse van materialen aan. Hierbij wordt het materiaal eerst visueel onderzocht, waarna een analyse met de polarisatiemicroscoop uitsluitsel kan geven over het al dan niet aanwezig zijn van asbest.

Je kan bij ons terecht voor tal van materialen.

Welke asbestanalyses op materialen bieden wij aan?

Toepassingsgebied Gemeten eigenschap Normen en referenties
Materialen Gehalte aan asbestvezels NEN 5896