Bemonstering niet-vormgegeven bouwstof in hopen
Bemonstering niet-vormgegeven bouwstof in hopen

Disoma is erkend door OVAM voor de bemonstering van niet-vormgegeven bouwstof in hopen.

U kunt ons inhuren als onafhankelijk staalnemer voor uw puingranulaten en andere niet-vormgegeven bouwstoffen. Wij komen bij u ter plaatse, nemen het staal, en zorgen indien gewenst voor de afhandeling van eventuele analyses op het genomen staal.


U kunt bij ons ook terecht voor staalname van asbest in hopen (inclusief voorbehandeling). Ook hiervoor zijn wij officieel door OVAM erkend.

Aanmaken van werfproctors ter plaatse?
Aanmaken van werfproctors ter plaatse?

Disoma is ook in de mogelijkheid om tijdens betonstorten op uw werf kubussen aan te maken. Het beton wordt op de werf in een kubusmal gegoten en ter plaatse mechanisch verdicht. Vervolgens worden de stalen mee naar het labo genomen en aldaar ontkist en beproefd.


Ook de aanmaak van werfproctors kan u door ons laten uitvoeren. Onze uiterst flexibele ophaaldienst komt het materiaal op een door u gewenst tijdstip ter plaatse ophalen. In ons labo (of op de werf) worden de proctors aangemaakt, waarna deze op de gewenste tijdstippen ontkist en beproefd worden.

Beton en zandcement
Beton en zandcement

 • Druksterkte
 • Wateropslorping
 • Diktemeting
 • Uitvoeren van kernboringen on site
 • Aanmaak en bewaring van proefstukken
 • Op maat zagen en slijpen van proefstukken

Asfalt
Asfalt

 • Bindmiddelgehalte
 • Korrelverdeling
 • Holle ruimte
 • Relatieve dichtheid
 • Diktemeting
 • Uitvoeren van kernboringen on site

Aggregaten
Aggregaten

Korrelverdeling, Vlakheidsindex, Gebroken delen, Identificatieproef, Methyleenblauw, Gehalte aan humus, Gehalte aan fulvozuur, Kalkachtige bestanddelen, Organische bestanddelen, Chloriden, Los Angeles-proef, Schelpgehalte, Dichtheid en wateropslorping, Stroomcoëfficiënt, Asbestanalyse, Milieu-technische analyse

Op aanvraag verzorgen wij ook andere bouwkundige proeven.

Vraag nu uw offerte