de asbestinventaris


Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een bedrijf is een verplicht en cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers. Hoewel deze verplichting al sinds 2006 geldt, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen en instellingen nog steeds niet over een asbestinventaris.

 
Wat?

Er wordt een inventaris opgemaakt van al het asbesthoudende materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen), en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats.


Voor wie?

De asbestinventaris is een verplichting voor iedere werkgever. 

Voor particulieren wordt de asbestinventaris in de nabije toekomst (wellicht 2019) een verplicht onderdeel van de nieuwe 'woningpas'.


Certificatie inspecteurs

Hoewel er in België nog geen verplichting geldt om zich als expert terzake te laten certificeren, hebben wij er toch voor geopteerd onze medewerkers in Nederland een gespecialiseerde opleiding te laten volgen.


Hoe gaan we te werk?

De werkwijze bestaat eigenlijk uit 3 delen: het vooronderzoek, het veldonderzoek en de rapportage. 

Tijdens het vooronderzoek wordt bestaande informatie opgevraagd en bestudeerd. Dat kan bijvoorbeeld gaan om plattegronden, originele bestekken, documentatie omtrent verbouwingen, bestaande asbestinventaris.

Tijdens het veldonderzoek wordt ter plaatse het gebouw onderzocht en worden stalen genomen van asbestverdachte materialen, foto’s genomen, informatie genoteerd, etc. 

Daarna worden de stalen geanalyseerd en kan met alle voorgaande informatie een rapport opgesteld worden.


Disoma is dus perfect geplaatst en uitgerust om u met raad en daad bij te staan. Wij helpen u graag verder!

Contacteer ons voor meer info