BETON ET SABLE-CIMENT
BETON ET SABLE-CIMENT

Détermination de la résistance à la compression, de l’absorption d’eau, et de l’épaisseur pour l’évaluation de la qualité après un nouvel aménagement selon la norme SB250.

ASPHALT
ASPHALT

Determination of cavities, relative density and thickness for assessing the quality after new construction works under SB250.

AGGREGATES
AGGREGATES

Determination of chemical and physical properties to establish possible reuse applications.

Pipe tracking
Pipe tracking

Bij Disoma kan u ook terecht voor het traceren van uw leidingen, want weet u nog welke leidingen allemaal in de grond zitten en waar ze zich bevinden? Is het antwoord ja, dan is de kans groot dat naast u een up-to-date plan ligt waarop dit allemaal genoteerd staat. Er zijn echter heel wat redenen voor “onzichtbare” leidingen: grondwerken, aankoop van een bestaand gebouw, aanpassingen die niet geregistreerd werden. Disoma is in staat ondergrondse (bekende en onbekende) leidingen op te sporen middels een toestel dat de camera bovengronds volgt via ultrasone detectie

Uw leidingen volledig in kaart met Planbib.

Ask for a quote now